• 3.jpg
  • 6.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

Bomvolle kerk tijdens het Passie – Paasconcert op Witte Donderdag in de Grote Kerk in Elburg

 

 
Mevrouw Jenny Boer, voorzitter van het Hervormd Kerkkoor “Rafidim” heette alle aanwezigen van harte welkom. Ze hoopte op een mooi concert, gegeven samen met het Christelijk Mannenkoor ’t Harde e.o., en met tal van medewerkers: Marco van de Graaf, orgel; Ineke Littooij, sopraan; Gerrit van de Heide, bariton; Wilma Lipke, 1ste viool; Eleanne Haaistra, 2de viool; Jeltje Quirijnen, altviool; Inge Epping, cello; Mariëlle Vlijm, fluit; Wibrand van Norel, pauken en Chris Hengeveld, koororgel. Zo waar een klein orkest, dat tijdens het concert duidelijk een meerwaarde vertegenwoordigde.
En aan de samenzang van Psalm 116 als ‘intochtslied’ was al duidelijk te horen dat de opkomst overweldigend was. Er werd dan ook prachtig gezongen door het kerkkoor: ‘Jezus, ik wil komen’; ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, en ‘Van Liefde ongekend’, waarbij de ondersteuning van ‘het gelegendheidsorkestje’ zorgde voor een mooie klankkleur.
Na het samen zingen van ‘Als ik het wond’re kruis aanschouw’ zong ook het mannenkoor drie liederen: ‘’t Is middernacht’, ‘Lam Gods dat zo onschuldig’ en ‘Golgotha’. Het was ademloos stil in de kerk. De dirigent, Henk van der Maten, had er bij de repetities voortdurend op aangedrongen deze liederen indringend te zingen, om op deze wijze iets van het voor ons mensen onbegrijpelijk heilsgebeuren door te geven. Zingen blijft mensenwerk, maar zoals enkele aanwezigen later zeiden: “Het ontroerde ons zó, dat we er kippenvel van kregen”.
Na weer samenzang ‘O Jezus, mijn troost, o Jezus, mijn kracht’ mocht het mannenkoor in drie liederen ook al het paasgeluid laten klinken: ‘Lied van de verrijzenis’; Dierb’re Heiland, mijn Verlosser’ en ‘Laat iedereen het horen’. En dit gebeurde op een uitbundige wijze! Vooral bij het laatste lied – een soort geloofsbelijdenis - , ondersteund door het ‘orkest’, dat blijkbaar werd aangestoken door het enthousiasme van dirigent en koor. Even haperde er iets in de begeleiding – voor de solisten ‘de herhaalpuntjes’ vergeten? - , maar niemand die daar een punt van maakte. Het ging uiteindelijk ook niet om onze onfeilbaarheid, maar om voor het voetlicht te brengen dat iedereen het zou moeten horen dat de Heere Jezus waarlijk is opgestaan, en dat Gods schepping is herboren en dat er een nieuwe dag is aangebroken!
Hierna zong het kerkkoor de ‘Missa Brevis’, een niet zo eenvoudig koorwerk, maar uit de reacties van de vele aanwezigen werd het op een mooie wijze ten gehore gebracht. Onze vaste verslaggever Henk Ouwehand durfde er niet meer over te schrijven omdat hij met alle andere  mannenkoorleden in de zijbeuken van de kerk zat, en daardoor het voor hem niet mogelijk was om deze uitvoering op haar muzikale kwaliteiten te beoordelen. Maar mooi was het, met weer die ondersteuning van ‘het kleine orkest’!
Tenslotte zongen beide koren ‘Dank zij het kruis’ en ‘In His love’. Het laatste lied gaat over het gebeuren dat de Heere Jezus ons zal leiden als een Herder en Gids. Hij is onze Redder en Licht door de nacht. Hij brengt ons vergeving. In zijn liefde is onze victorie en hebben wij leven tot in eeuwigheid. Dit was een prachtig slot van het concert. Daarmee konden we ‘de Goede Vrijdag’  in gaan (het concert was op de avond van de Witte Donderdag), en alvast vooruit kijken naar Pasen. Dit gevoelen werd nog eens onderstreept met het samen zingen van het ontroerende lied ‘Aanschouw het lam’ (Passie) met het 3de couplet ‘Maar dan verwint Hij dood en graf, genade wondergroot!’ (Pasen).
De voorzitter van het organiserende koor “Rafidim”, Jenny Boer, gebruikte in haar slotwoord dan ook niet zo veel woorden meer, want alles was al gezongen, wat er gezegd moest worden.
(Dit is een korte samenvatting van het uitgebreide verslag van dit concert dat zal verschijnen in het volgende nummer van ons contactblad, van de hand van onze vaste correspondent Henk Ouwehand)
 
 

Nieuws van de Nestor

Jubilarissen in het zonnetje
maandag 15 januari 2018
    Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o.  huldigt twee  jubilarissen.   Op donderdag  11 januari was er in de pauze weer veel bedrijvigheid te  bespeuren  op de wekelijkse repetitieavond van het...
Jubileum 2017
vrijdag 13 oktober 2017
    Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o. huldigt 2 jubilarissen   Op donderdag 5 oktober j.l werden Fred Faber en Toon Ponstein  in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige lidmaatschap van het...
More innestor