• 5.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

nestor

Jubilarissen in het zonnetje

 

 

Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o.  huldigt twee  jubilarissen.

 

Op donderdag  11 januari was er in de pauze weer veel bedrijvigheid te  bespeuren  op de wekelijkse repetitieavond van het mannenkoor uit het ’t Harde.  De voorzitter mocht weer twee jubilarissen huldigen. Eerst werd dhr. Gerritjan Juffer gehuldigd vanwege zijn 25 jarige lidmaatschap.

De voorzitter roemde hem om zijn trouw aan het koor, en zijn altijd opgewektheid, waarmee hij menig maal de sfeer bepaalde in positieve zin. Zijn vrouw en kinderen  waren getuige van de huldiging en felicitaties  De inmiddels beroemd geworden mannenkoorklok met inscriptie mag nu ook bij dhr. Juffer  in de huiskamer prijken.

 

Als tweede jubilaris werd  dhr. Gerard Dijkhuizen in het zonnetje gezet. Ook hier kwamen de woorden van trouw en vooral positief meedenken aan de orde. Gerard Dijkhuizen is 82jaar en pas op zijn 42ste jaar lid geworden van het koor. Dus hij is nu 40 jaar lid en dat hij deze mijlpaal heeft gehaald, is toch wel iets om dankbaar voor te zijn. Gerard mocht de gouden speld in ontvangst nemen.

 

De echtgenoten van beide jubilarissen werden door de voorzitter in de bloemen gezet en bedankt dat zij de heren  op de donderdagavond altijd vrijaf hebben gegeven om naar het koor te gaan. Na de huldiging werd er onder genot van een kopje koffie en in het bijzijn van verdere familie nog even gezellig doorgepraat.

 

 

 Een uitgebreid beeldverslag kunt u hier vinden. 

 

Jubileum 2017

 

 

Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o. huldigt 2 jubilarissen

 
Op donderdag 5 oktober j.l werden Fred Faber en Toon Ponstein  in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige lidmaatschap van het Harder mannenkoor. Beide leden werden door de voorzitter Herman Westhuis geprezen om hun trouw en inzet voor het koor Met name werd Fred Faber genoemd i.v.m. zijn inzet voor de muziekcommissie en het bijhouden van de donateurs bestanden. De jubilarissen kregen een klok met inscriptie aangeboden, terwijl de echtgenotes een bloemetje ontvingen, omdat ze elke donderdagavond hun  ‘mannen’  moesten missen!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniek benefiet concert voor landbouwprojecten in Malawi.

Met medewerking van het Chr. Mannenkoor ’t Harde en Kinderkoor “De Herghesangertjes uit Heerde.

 

Beide  koren staan onder leiding van Henk van der Maten en geven D.V.  op vrijdag 9 juni  een zomeravondconcert ten bate van de stichting “The Art of Charity”. Deze stichting die in deze regio al wel bekend is onder de noemer “Help Malawi”, werkt met directe hulp aan de noodlijdende gebieden. Ze zet daar coöperatieve kleinschalige landbouwprojecten op voor een  hongerende bevolking.  De opbrengst uit de collecte zal dan ook in zijn geheel worden gegeven aan deze stichting.

Het mannenkoor dat ieder jaar het seizoen afsluit met een zomeravondconcert en daarbij vaak een podium biedt aan jong talent , krijgt dit jaar de steun van het alom bekende kinderkoor “De Herghesangertjes” uit Heerde.

Een mannenkoor en een kinderkoor samen dat hoor je niet zo vaak. Vandaar dat we dit concert ook uniek kunnen noemen en het al bijna de garantie in zich draagt van een mooi en ontspannend zangfestijn.

De dirigent Henk van der Maten, landelijk bekend als organist, zal op het recent gerestaureerde  orgel  deze avond de samenzang begeleiden

Het concert dat wordt gegeven in de Ned. Herv. Kerk te Oosterwolde begint om 19:00 uur en de entree is gratis. De collecte bij de uitgang is dus t.b.v. de hulp aan Malawi.

Samen Zingen en Pannenkoeken eten.

Samen zingen, Samen eten…

 
Het is de laatste jaren de gewoonte dat het Christelijk Mannenkoor ’t Harde e.o. het
zangseizoen begint met het samen zingen met de bewoners in één van de zorgcentra in de
omgeving van ’t Harde. Dit jaar is het Zorgcentrum ‘De Voord’ in Elburg aan de beurt.
Omdat het aantal leden van het mannenkoor de laatste jaren spectaculair gegroeid is, meer
dan 100 leden telt het koor nu – is het best spannend of alle leden van het koor een plek in
de recreatieruimte kunnen vinden. Maar koormeester Gerrit Doornwaard heeft van te voren
alles goed onderzocht, en met zijn jarenlange ervaring al wel gezien dat het kan. En het kan!
Het is wel vol, want zoals de leden horen, vele patiënten en cliënten hebben die dag gezegd
dat ze naar het zanguurtje uitkeken en zouden komen. En hoewel hier en daar het zingen
van het mannenkoor nog wel wat aarzelend klinkt, het klinkt goed in de oren van de dirigent,
en de aanwezigen zijn zeer tevreden. ‘Oh, wat mooi!’ ‘Prachtig!’ ‘Fantastisch!’ Als je dan de
dankbaarheid ziet van deze oudere mensen met een broze gezondheid, dan klinkt elk jaar
weer binnen het koor: “Hier doen we het voor!”. “Wat is dit mooi werk.” De bloemen gaan
dit jaar via de dirigent naar het oudste lid van het mannenkoor, de heer Reijer Spaan, 89
jaren oud, die vanuit zijn rolstoel duidelijk laat zien hoe hij zich nog steeds verbonden voelt
met het koor. Maar de (pannen)koek is nog niet op. Alle leden van het koor met hun geliefden zijn van
harte uitgenodigd voor het pannenkoekenfestijn in het hervormde kerkgebouw op ’t Harde.
De bedoeling was eerst dat dit festijn gehouden zou worden op het landgoed Schouwenburg
in de tuin van opperkoekenbakker en bariton Bart Prins, maar vanwege de
weersomstandigheden op deze locatie helaas niet door kon gaan. Maar een goed alternatief
zijn de zalen in het hervormde kerkgebouw, waar Bart en Henk Elbertsen, en enige partners
van koorleden, al vanaf vier uur in de middag bezig zijn geweest om een ruime hoeveelheid
pannenkoeken klaar te hebben wanneer de hongerige leden van het mannenkoor en hun
geliefden binnen zouden komen.
De dirigent die een paar jaar geleden gezegd had dat hij
zou trakteren op pannenkoeken wanneer het mannenkoor 100 leden zou hebben, moet nu
zijn belofte waarmaken. En een ieder wil natuurlijk een pannenkoek proeven, gebakken door
de dirigent zelf. Met een rood hoofd en een witte schort voor, lijkt hij zo uit de boekjes van
‘In de zoete suikerbol’ weg te zijn gelopen. Alleen is hij iets slanker! En wat blijkt ‘onze Henk’
kan met de pollepel net zo goed omgaan als met het dirigeerstokje. Het is smullen
geblazen…
Met een drankje in de ene hand en een pannenkoek in de andere, is het goed toeven in Elim,
de naam van het kerkgebouw. Een beter begin van het zangseizoen kan men zich nauwelijks
wensen. Op naar de 110 leden…..
 
Thuis leest één van de wat oudere leden: “De leeftijd eist zijn tol als je meer dan één poging
nodig hebt om een verkeersdrempel te nemen”. Maar erg vindt hij dat niet, want het is een
mooie avond geweest.
 

Veel Rabobank leden dragen het Christelijk Mannenkoor ’t Harde e.o.

een warm hart toe!

 
Onder de reclameslogan ‘Een aandeel in elkaar’ houdt de Rabobank sinds een aantal jaren de Clubkas Campagne. Hiervoor kunnen verenigingen, die klant zijn bij de Rabobank, zich opgeven. Nadat een vereniging zich heeft aangemeld kan zij zich promoten om stemmen binnen te halen. Want hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage van de Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank Noord Veluwe krijgen twee stemmen om te verdelen over de verenigingen. Op deze wijze kunnen zij de verenigingen van hun keuze een warm hart toedragen. Op drie avonden wordt zo’n € 150.000 uitgereikt aan verenigingen in de gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Epe en Heerde. Omgerekend is iedere stem 7,50 euro waard. Iedere stem telt. Woensdagavond 12 april was de Clubkas Finale Avond 2017 voor de gemeenten Oldebroek en Elburg. De vertegenwoordigers van de in totaal 128 aangemelde verenigingen kregen bij binnenkomst in Kulturhus de Talter in Oldebroek behalve koffie een nummer. Aan de hand van dit nummer ontvingen zij later op de avond de felbegeerde enveloppe met daarin de cheque. Met 219 stemmen was voetbalvereniging Owios Oldebroek de vereniging met de meeste stemmen, maar omdat de voetbalverenigingen al gesponsord worden door de Rabobank, worden hun bedragen gehalveerd. Mede daardoor kon de glunderende secretaris van het Christelijk Mannenkoor ’t Harde e.o., de heer Gerrit Smit, het hoogste bedrag in de gemeente Elburg in ontvangst nemen. Maar liefst een cheque van 1.372,50 euro werd hem overhandigd. 
Niet alleen het aantal leden van het mannenkoor is de laatste jaren spectaculair gegroeid, maar ook de waardering van al die Rabobank leden. Op de volgende repetitieavond op 14 april was de penningmeester erg in zijn nopjes, en niet alleen hij. Voor één keer mochten de koorleden voor zichzelf applaudisseren!
 

Aankomende concerten

Nieuws van de Nestor

Jubilarissen in het zonnetje
Monday, 15 January 2018
    Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o.  huldigt twee  jubilarissen.   Op donderdag  11 januari was er in de pauze weer veel bedrijvigheid te  bespeuren  op de wekelijkse repetitieavond van het...
Jubileum 2017
Friday, 13 October 2017
    Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o. huldigt 2 jubilarissen   Op donderdag 5 oktober j.l werden Fred Faber en Toon Ponstein  in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige lidmaatschap van het...
More innestor